Allergi

Allergiudredning ved priktest:

 • Efter aftale laves på klinikken priktest. Når der skal laves priktest er det vigtigt, at der ikke er taget antihistaminer i 5 dage op til testen.
 • Priktestesten foretages ved 12 små stik, hvor der stikkes allergen ind under huden. Foretages på underarmen.
 • Vi undersøger for: Græs, birk, bynke hest, hund, kat, støv og svamp. For større allergiudredning skal man til en allergiklinik (henvisning gennem egen læge).
 • Typiske årsager til allergiudredning er:
  • Allergisk rhinitis (høfeber), med nyseanfald og øjenkløe.
 • I forbindelse med allergiudredning laves også en lungefunktionsundersøgelse.

 

Allergivaccine som tabletform (hyposensibilering)

Hvem kan få behandlingen?

Behandlingen er indiceret for allergi-symptomer udløst af det rette allergen trods symptomatisk behandling. Dette betyder, at hvis der på trods af dagligt brug af antihistaminer, fortsat har allergisymptomer, kan man komme i behandling.

For Grazax (græs) gælder, at børn fra 5 år og op kan få behandling.

For Acarizax (støvmider) er det fra 12 år og for Itulizax (træ) er det fra 18 år.

 

Kontraindikationer

 • Ved svær eller ukontrollerbar astma
 • Overfølsomhed overfor nogle af hjælpestofferne i tabletten
 • Malignitet eller systemiske sygdomme, som påvirker immunsystemet (fx autoimmune sygdomme, immunkomplekse sygdomme eller immundefekter)
 • Inflammatoriske tilstande i mundhulen med svære symptomer (fx oral lichen planus med sårdannelse eller svær oral mykose)

Hvordan tages allergi-tabletterne?

 • Tabletten tages ud af blisterpakningen med tørre fingre og placeres under tungen. Tabletten opløses på få sekunder.
 • Herefter skal man undgå at synke i 1 minut.
 • I de efterfølgende 5 minutter må der hverken spises eller drikkes.
 • Undgå at børste tænder inden tablettag. Gør det 5 minutter efter.
 • Vask hænderne efter tabletten er taget.
 • Tabletten skal tages én gang om dagen i 3 år.

 

 • Den første tablet skal tages på klinikken, hvorefter pt. bliver siddende i 30 minutter. Efterfølgende kan lægen og pt. gennemgå evt. bivirkninger.

 

 • Ved sygdom kan behandlingen evt. pauses i de dage. Længden på pausen tilføjes i slutningen af forløbet (således at der er taget tabletter svarende til 3 år)
 • Ved mundkirugi inkl. tandudtrækning og ved tab af mælketand hos børn skal behandlingen sættes i pause i 7 dage. Som ovenfor nævnt tillægges de 7 dage det fulde forløb.

 

 • Hvis tabletten glemmes kan den tages senere samme dag. Hvis der ikke blive taget for dagen, skal der IKKE tages dobbeltdosis den efterfølgende dag for at kompensere. Tag som vanligt dagen efter.

 

 • Der findes en app (allergivaccination), pt. kan bruge, for at tracke bivirkninger og allergisymptomer. Derudover findes også en gratis SMS-service, patienterne kan bruge for at få en påmindelse om at tage tabletten. Tjek www.pollentjek.dk

 

Virkning

Hvis behandlingen startes mindst 4 måneder inden relevant pollensæson, kan det forventes, at der opleves effekt i pollensæsonen. Hvis behandlingen opstartes 2-3 måneden inden, kan der forventes nogen effekt, men ikke fuld.

Princippet i allergivaccination er, at kroppen udsættes for allergenet i kontrollerede doser over lang tid. Herved vil kroppen opbygge tolerance overfor allergenet.

 

Bivirkninger

 • En almindelig bivirkning ved allergi-tabletterne er kløe i munden.
 • Andre bivirkninger inkluderer
  • Kløe i ørerne
  • Nysen
  • Halsirritation
  • Hævelse i munden (oftest under tungen)
  • Mavesmerter
  • Opkast
  • Lokal hævelse af læberne

 

Bivirkningerne ophører normalt indenfor den første uge. Ellers kan den udleverende læge kontaktes, ved fortsat ubehag.

Hvis der opleves alvorlige bivirkninger som fx besvær med at få luft, synkeproblemer, stemmeforandring eller svimmelhed skal lægen straks kontaktes. I sådan et tilfælde skal der straks stoppes brug af tabletterne, indtil andet blvier aftalt med lægen.

 

Opstart af flere behandlinger

 • Der kan behandles for to allergier samtidig.
  • Ved opstart af to slags tabletter, opstartes de med 2 uger imellem. Således at først opstartes nr.1 som beskrevet. Efter 14 dage kan tablet 2 opstartes, hvor opstarten er som sædvanligt med første tablet i klinikken. I de første 2 uger, skal tablet 2 tages om aftenen (hvor tablet 1 tages om morgenen). Efter de første 2 uger med 2 tabletter kan de begge tages om morgenen, hvor de i starten tages med et par minutters mellemrum.

 

For at læse mere om allergi og behandlingen: ALK