Høreapparat

Hver fredag udleveres høreapparater ved audiologiassistent Brian Borelli.

Audiologiassistenten står ligeledes til rådighed om fredagen, hvis et høreapparat udleveret hos os ikke virker eller skal justeres. For at få udleveret et høreapparat på klinikken skal der først bestilles en normal konsultationstid hos ørelæge Bettina Berner. Ved behov for tid til justering af høreapparat ved audiologiassistenten, kontakt da klinikken telefonisk indenfor telefonens åbningstider.

Der er mulighed for udlevering af høreapparat, hvis der er tale om et lettere høretab, som er ens på begge ører. Hvis der er høretab, hvor vi ikke kan udlevere høreapparat henviser vi da til den offentlige hørecentral (Hillerød hospital)

På klinikken har vi en puljeaftale med regionen. Når puljen er opbrugt tilbydes apparater stadig med mindre egenbetaling og med tilskud fra det offentlige. Egenbetalingen varierer, men er omkring 1.000-4.000 kr.  Den offentlige pulje fornys årligt, ved start 1. januar.

Vi har desværre ikke flere pulje-apparater i 2021